Tandartspraktijk T.L. Oei-Lie
Huisregels

 

Huisregels

 

 

Het afzeggen van afspraken
Indien u een afspraak wilt annuleren, dan horen wij dit graag zo spoedig mogelijk. Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren, telefonisch, te worden afgezegd.
Afspraken die op maandag gepland staan, dient u de vrijdag ervóór voor 13:00 uur te annuleren. 


Bij geen of een te late afzegging zijn wij, conform de betalingsvoorwaarden van de NMT, genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. 
Indien u meerdere keren niet op uw afspraak aanwezig bent of minder dan 24 uur van tevoren de afspraak annuleert, is Tandartsenpraktijk T.L. Oei-Lie gerechtigd u uit te schrijven als patiënt. 
Het afzeggen van afspraken kan alleen telefonisch. 

 

Behandeling
Wij vragen u vijf minuten voor aanvang van uw afspraak aanwezig te zijn. U dient zich bij binnenkomst te melden bij de receptie. Wij doen er alles aan om op tijd te werken. In de zorg is dit echter niet altijd te beheersen, bijvoorbeeld als gevolg van spoedgevallen. Wij vragen daarom uw begrip indien een of uw behandeling uitloopt. Wanneer een behandeling uitloopt zal de receptie u hierover zo goed mogelijk informeren.

 

Wijzigingen doorgeven
Wij verzoeken u wijzigingen in uw gegevens zoals adres, telefoonnummer en verzekering tijdig aan ons door te geven. Dit kan telefonisch, per email of persoonlijk bij de receptie.
Zijn er veranderingen betreffende uw gezondheid of gebruikte medicatie, dan dient u dit aan uw behandelaar door te geven.

 

 

Begrotingen
Indien gewenst kunt u een begroting meekrijgen van de kosten die gemaakt zullen worden tijdens de bij u geplande behandeling(en). In het geval er meerdere behandelopties zijn, krijgt u van al deze mogelijkheden een kostenraming.
Een begroting behelst een standaard behandeling. Onverwachte bijkomende kosten kunnen niet van te voren worden begroot. 
U kunt met uw verzekeraar contact opnemen om te achterhalen welk deel van de begrootte kosten vergoed wordt.

 

 

Klachten
Wanneer u ontevreden bent over een behandeling horen we dat graag van u. U kunt de klacht direct of schriftelijk kenbaar maken bij een van onze medewerkers. Indien u daarna niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u zich richten tot de klachtencommissie van de Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (NMT) (Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein, tel. 030-6076276).


 

 

Spoedgevallendienst

 

Wat is een spoedgeval?
Onhoudbare acute kiespijn, een uitgeslagen of afgebroken tand door een ongeval en een nabloeding na tandheelkundige behandeling zijn spoedgevallen. Het gaat hier dus om klachten waarvan de behandeling redelijkerwijs niet tot de volgende dag of tot na het weekend uitgesteld kan worden. Een uitgevallen vulling is bijvoorbeeld geen spoedgeval.

 

 

Wat kunt u doen bij een spoedgeval?
Als zich tijdens de openingstijden van de praktijk een spoedgeval voordoet, kan veelal dezelfde dag tijd vrijgemaakt worden om u te helpen. Wij raden u dan wel aan zo vroeg mogelijk contact met ons op te nemen.
Bij spoedgevallen en urgente pijnklachten buiten de bovengenoemde openingstijden kunt u bellen met de spoedgevallendienst Dordrecht: 0900 - 6 17 14 68

 

Wat neemt u mee naar de spoedgevallendienst?
Als u voor een spoedgeval door een dienstdoende tandarts wordt geholpen, dan zult u de gemaakte kosten contant af moeten rekenen. U krijgt uiteraard een nota mee, die u vervolgens bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. Ook dient u zich te kunnen legitimeren en de verzekeringsgegevens te kunnen overleggen.